Описание изображения

Відпрацювання пропущених занять

­У випадку пропуска студентом заннятя по поважній причині, яка підтверджується відповідним документом, довідкою тощо, студент має право відпрацювати пропущене заннятя.

­­­­Copyright © 2016 IT Future. Копіювання інформації заборонено Законом про авторське право.

­­­­­­

­

­

­